« Yes, but aha | Hoved

Jeg har flyttet

Mine damer og herrer:

Jeg har flyttet mine aktiviteter herfra til avis.uten.no.

Det er fortsatt en beta, men det er jo google også. :)

Noen som vil være med i den nye verden, velkommen skal dere være, til de som blir her, jeg stikker ikke av.

Kommenter

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 20.02.2009 01:16.

Forrige posting i bloggen er Yes, but aha.

Du finner mer i hovedindeksen eller du kan kikke i arkivet.

Creative Commons License
Jeg har valgt å publisere under Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33