« Godt Nytt År til alle sammen! | Main

Hva skal man bruke pengene sine på?

Brabus_smart_480.jpg

Denne lille, upraktiske sportsbilen kanskje?

Jeg har en forkjærlighet for rare ting, og dette er en liten sak som passer meg bra. Liten og lett, enkel og billig. Well, nå er dette Brabusutgaven, så det koster litt mer enn en standardmodell. Men alt er bare så riktig i denne bilen. 3-sylindret motor på 700 kubikk, og 100 hester. En sportsbil du kan kjøre aktivt med uten å være redd for ubetinget fengsel. Og den er faktisk like moro å kjøre som et 300-hesters vidunder til en millon kroner. "Sort of" i alle fall.

Hvorfor ikke flere produsenter har tatt tenning på idéen er en gåte. Det burde være et greit marked for individualistbiler i humane prisklasser. Alle som ikke har råd til en skikkelig sportsbil må jo ikke kjøre Golf GTI, eller?

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 22.06.2009 23:23.

The previous post in this blog was Godt Nytt År til alle sammen!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33